Arbejdsglæde John Harmsen
   
    
     

Kunderne siger om
John Harmsen:

"Du og dine foredrag hos os, blev i 2016 min største inspiration, når jeg skulle motivere mine kolleger"
Pia Kristensen, SaniStål


"Et klasse-foredrag. Fortjent stående applaus"
Aalborg Kommune


"Social Kapital - formidlet på en inspirerende og humoristisk facon"
Københavns Kommune


Foredrag i hele Danmark

Få fokus på jeres Sociale Kapital

Social kapital er et solidt koncept indenfor optimering af bl.a. resultater og trivslen på jeres arbejdsplads, og tager udgangspunkt i jeres hverdag og mål. "Social Kapital" handler om jeres vigtigste ressourcer: Jeres medarbejdere

Fokus på jeres kerneydelse

Ved alle hos jer, hvad jeres kerneydelse er? På mange arbejdspladser er medarbejdere ikke enige om, hvad kerneydelsen består i. Og hvis ikke alle trækker I samme retning, så er det svært at kunne levere en optimal indsats og et godt resultat.
Undersøgelser viser, at arbejdspladser, der arbejder med, og scorer højt på, Social Kapital, oftere når sine målsætninger.
 
Vi fokuserer på 3 områder: Tillid, Retfærdighed & Samarbejde, som er afgørende for, at I optimalt  kan levere jeres kerneydelser:

Social Kapital bygger bl.a. på i hvor høj grad medarbejdere oplever:
   

    Samarbejde                     Tillid                        Retfærdighed
3D 4 brikker          

 

Samarbejde, Tillid & Retfærdighed... 

De fleste kender til, at samarbejdet afdelinger imellem ikke altid er optimalt. Vi hører ofte at “jamen, de andre afdelinger kører deres eget løb”...
Hersker der hos jer en form for "silo-kultur", er det svært at samarbejde optimalt.
Oplever I, at der er stor tillid imellem jer? Eller oplever I i stedet, at I ofte bliver kontrolleret og tjekket op på hele tiden?
Tillid er et vigtigt parameter for at skabe en kutur med høj social kapital.
 
Mange oplever, at der er uretfærdighed på arbejdspladsen.
Det kan f.eks. være topledelsen, der trækker uretfærdige beslutninger ned over hovedet på os, eller I den anden ende af skalaen, medhjælperen, der får alle de “sure” opgaver, eller oplever ikke at blive hørt.
 
Det er vigtigt, at en arbejdsplads har styr på sin Sociale Kapital.
Udover at fokusere på de menneskelige faktorer, er der også meget økonomi i det.
Se regnestykket der viser hvad dårligt arbejdsmiljø kan koste

Kan afholdes som foredrag, kursus eller webinar

Med webinar har I to muligheder:

LIVE:
På et aftalt tidspunkt ser I foredraget samlet, enten på storskærm, eller hvor den enkelte deltager ser webinaret på egen skærm.
Med LIVE har I mulighed for at præge indholdet, og John Harmsen aktiverer deltagerne undervejs.
Webinaret har fået mange anbefalinger grundet dynamikken og at man som deltager aktiveres.

ON DEMAND:
Med ON DEMAND er foredraget optaget på forhånd, og I kan set på det tidspunkt der passer jer, og endda flere gange, i en aftalt periode.
I har ligeledes mulighed for at pause og spole tilbage undervejs.

Kontakt John Harmsen for at høre mere

Målgruppe:

Medarbejdere, ledere og alle typer arbejdspladser
 
Antal deltagere:
10 - 500
 
Varighed:
Som foredrag: 60 - 90 minutter
Som workshop: 2 - 4 timer
Som kursus: Én eller flere dage
 
Form:
Der arbejdes både på strategisk og praktisk niveau med indledende strategiske samtaler (ved et længere forløb), rådgivning og værktøjsmodeller
 

Udfyld formularen og få lynhurtigt et godt oplæg