Forskellen på “Kritik” og på “Brok”

“Jeg brokker mig ikke – jeg kritiserer bare måden…”

I går, ved et foredrag på en skole, blev jeg spurgt af en deltager:
”Hvad er forskellen på brok og kritik, John?”

Spørgsmålet kom fordi jeg i nogle minutter havde talt om “brokkerøve”, og at vi hver i sær har et ansvar for, at vi møder glade på job, har lyst til at give den en skalle, og at vi følger den vej ledelsen har udstukket.
Mit gæt er, at spørgeren følte sig “ramt”, og ikke ville sættes i bås som en “brokkerøv”, men i stedet en “kritiker”.

Den Danske Ordbog
Ordene ”Kritik” og ”Brok” ligger jo ret tæt op af hinanden.
Iflg. Den danske ordbog:

Kritik:
påpege og evt. fordømme påståede fejl eller mangler ved nogen eller noget

Brok:
beklage sig (urimeligt); udtrykke utilfredshed eller kritik (på en højlydt, sur eller anklagende måde)

Eksempel:
Medarbejder: “Jeg kritiserer ledelsen for ikke at varetage vores interesser godt nok”.
Ledelsen: “Hvordan foreslår du at vi gør istedet?”

Nu er det afgørende om den der stiller kritikken følger op med et konstruktivt forslag, eller bare siger “det får jeg virkelig ikke løn for at løse”.

Hvis ikke der følger et konstruktivt forslag med, er kritikken svær at tage alvorligt, og så bliver det mere opfattet som “brok”.

Når “sagen” evt. er blevet talt igennem med kritikeren, og evt. ledelsen måske må konstatere, at der ikke er andre mulige måder, at håndtere medarbejdernes interesser på, bør sagen henlægges, indtil en evt. mulighed senere måtte opstå for at ændre på tingene.

Nogle forhold og fakta på en arbejdsplads står bare ikke til at ændre.
Men hvis kritikeren uanfægtet alligevel fortsætter sin kritik, kan man med rette placer ham i kassen “Brokkerøve”.

Kære kritiker:
Kom gerne med din kritik. Husk at den skal være saglig og fulgt op med at konstruktivt forslag. Hvis der ikke er mulighed for at ændre på situationen som du kritiserer, foreslår jeg at du enten affinder dig med situationen – eller skifter job.
For dit evindelige brok og kritik af forhold, der ikke står til at ændre, er der ikke mange der har lyst til at høre på.

Så på med vanten og få det bedste ud af situationen.

De bedste hilsner
John Harmsen

Skriv et svar