Når for mange ledere blander sig i dit arbejde…

Der var engang en flok myrer, der gik på job hver dag.
Myrerne arbejde meget selvstændigt, var flittige og elskede deres job.

Myrernes direktør var overrasket da han så, hvor effektiv og motiveret myrerne var, endda uden en leder tæt på sig. Så lederen tænkte, at hvad kunne det ikke blive til, hvis Myrerne fik en leder til at lede og tilrettelægge deres arbejde?

Direktøren ansatte derfor en analysechef, Analysechefen havde godt nok ikke erfaring fra branchen, men til gengæld havde han nogle fine papirer og uddannelser, og var kendt for grundige rapporter

Analysechefens første tiltag var, at udarbejde et kompliceret arbejdsskema som hver myre skulle udfylde hver dag. Skemaet var så kompliceret, at analysechefen ansatte en sekretær for at holde styr på alle indtastningerne fra myrerne.

Direktøren var meget imponeret over de fine rapporter analysechefen kunne fremvise. Der var både tabeller og lagkage-diagrammer, i fine farver.
Direktøren bad analysechefen om at analysere produktionen og udviklingen.
Dette arbejde krævede flere computere og store programmer, så analysechefen ansatte en IT-chef for at få hele iT-strukturen til at køre optimalt.

Myrerne, der tidligere var både produktive og glade for sit job, var nu tvunget til at afbryde deres produktion fordi de skulle udfylde et utal af rapporter, der i detaljer beskrev, hvorfor det de lavede, virkede fint.
Myrerne var stille og roligt begyndt at miste motivationen og arbejdsglæden. Det var ikke længere den samme arbejdsplads, og mange var urolige for deres fremtid.

Direktøren mente, at det var på høje tid at ansætte en afdelingschef til afdelingen, hvor myrerne arbejder.
Den nye afdelingschef skulle naturligvis bruge en personlig assistent for at kunne fremstille en plan for at optimere arbejdet og budgettet.
Efter at have indkøbt hæve/sænke borde til dem begge, og efter at afdelingschefen havde brugt nogle dage på at vælge sin nye firmabil, foreslog han, at han, analysechefen, direktøren og de 2 sekretærer tog på et 2-dages udviklingsmøde på Hotel Nyborg Strand.

Hjemme i virksomheden havde myrerne travlt med at producere og udfylde alle de nye rapporter.

På udviklings-mødet blev det bl.a. besluttet, at man burde lave en trivselsundersøgelse hos myrerne. Trivselsundersøgelsen viste, at i afdelingen hvor myrerne arbejder, var trivslen og motivationen meget lav.
De mange chefer kunne også se, at produktiviteten var faldet markant, men at omkostningerne til gengæld var steget…

Det fik direktøren til at booke en ekstern konsulent til at foretage en undersøgelse af, hvilke forandringer der skulle til for igen at få produktiviteten op på samme niveau som tidligere. Konsulenten afleverede efter 3 måneder en gigantisk rapport, der viste, at ”der er for mange ansatte i produktionsafdelingen….”

Tror du, at det var nogle af de nu demotiverede myrer, der blev fyret, eller blev det nogle af de mange nyoprettet stillinger i ledelsen, der blev bedt om at pakke sammen…?

God arbejdsglæde
John Harmsen

Skriv et svar