Vælter din chef og dine kolleger alt for mange opgaver over på dig?

Få argumenter til at sige nej til for mange – og forkerte – opgaver på en faglig og respektfuld måde.

Det kan virkelig være svært at sige nej når alt for mange opgaver vælter ind.
Færre kolleger og flere opgaver. Sådan lyder det på rigtig mange arbejdspladser i dag.
Vi skal løbe stærkt. Vi skal være robuste.

”Hos os er kulturen, at alle arbejder til de er færdige, uden at skele til klokken”.

”Det er normalt hos os, at man arbejder langt over de 37 timer om ugen”.
”Det er bare den tid på året, hvor der altid er ekstra travlt, så vi knokler på”.
”Nogle har sagt deres job op, og vi har ikke fået nye kolleger i stedet, så os der er tilbage må løbe ekstra hurtigt”.

Jeg hører mange ”syge” forklaringer på, hvorfor det da er helt normalt at arbejde ekstremt meget.

Nogle siger det næsten med stolthed i stemmen. Se mig – jeg er loyal og macho.
Nej, træning, venner og ordentlig mad, det har jeg ikke lige tid til. Forstår du, vi har nogle deadlines vi SKAL nå, for ellers…”

Samtidig lyser det ud af dem, at de er bekymret. Bekymret for deres eget helbred. De færreste står af ræset i tide. De skal helt ned og ramme bunden, inden de forstår hvor farligt det er, det de er i gang med.

Det er et faktum, at er du først gået ned med stress, risikerer du at have mén af det resten af livet. Barren for hvad du kan klare, når du igen bliver rask, er pludselig markant lavere. Fordi enten du selv, eller din chef ikke passede godt nok på dig.

 

Hvad sker der hvis jeg siger nej?

 

Tag konsekvensen af dit ja eller nej – er et ja til ekstra opgaver værd at ofre f.eks. familie-aktiviteter for, eller at risikere at brænde ud?

”Er der opgaver, jeg ikke bør sige nej til?

Kan jeg tillade mig at sige nej til opgaver i det hele taget?

Bliver jeg så den første, der ryger i den næste sparerunde?

Men hvis jeg siger ja, så skal jeg enten gå på kompromis med kvaliteten i mine øvrige opgaver, eller arbejde i weekenden, og ender måske med at gå ned med stress?”

Spørgsmålene og tvivlen hober sig nemt op i sådan en situation.

 

Syv gode måder at sige nej på – og hvorfor du bør gøre det

Få værktøjer og gode råd til hvordan – og hvorfor – du bør sige pænt nej tak til for mange opgaver. Og derved passe bedre på dig selv.

 

1: Forstå hvorfor du bliver drænet for energi

Der kan være mange grunde til, at du bliver drænet for energi – også selvom du er god til dine opgaver. Det kan være, opgaverne ikke motiverer dig, dine styrker ikke bliver brugt i opgaveløsningen, du er svag inden for de pågældende opgaver, eller at det er tillærte opgaver, som du er blevet god til.

Det er vigtigt, at du kender dine egne styrker og motivationsfaktorer. For lige nu kan du have svært ved at sige nej til opgaver, som du ved, at du er god til. Men kan det være, at de er tillærte, og det netop er dem, der dræner dig for energi…?

 

2: Hvad glæder du dig til at lave?

Kend dine styrker, kompetencer og det, der motiverer dig. Vær afklaret med de opgaver, der dræner dig for energi, og hvilke der giver dig energi.
Sig nej og få mere tid til de opgaver, der matcher dine styrker og din motivation.
Lander der alligevel opgaver på dit bord, så forventningsafstem og prioriter opgaverne med chefen.

 

3: Du kan ikke hekse med tiden

Nej’et handler også om at finde dine egne grænser for, hvad du kan og vil være med til.

Når du kender dine kompetencer og styrker og siger nej, viser det, at du har respekt for dig selv – og at du tager ansvar for at udføre dine kerneopgaver, som du har sagt ja til. Du kan jo ikke hekse med tiden. Tager du tiden fra andre opgaver, bliver resultatet af disse ofte middelmådige.

Du kan mærke, at du skal sige nej, hvis du føler, at de ekstra opgaver dræner dig og vælter din tidskabale.

Du skal tænkte, at et nej til ekstra opgaver skaber bedre rum for, at du helhjertet kan sige ja til andre opgaver, som du med energi og begejstring kan gå ind i. Så du bliver nødt til at træne at sige nej med bevidstheden om, at du ikke er en god medarbejder, bare fordi du siger ja til alle opgaver. Ellers risikerer du at brænde ud, få dårlig trivsel og stress.

 

4: Forventningsafstem med din chef

Indimellem lander der opgaver på dit bord, som du ikke kan sige nej til.
Men her må du lave en forventningsafstemning med din chef.

Så må du konkret fortælle, hvilke opgaver, du så ikke kan nå. Nu er dit skrivebord så fyldt med opgaver, at chefen må hjælpe dig med at få prioriteret dem. Det kan også være, at nogle af dine opgaver skal over på et andet skrivebord i et stykke tid. Det er chefens ansvar at fordele opgaverne – ikke dit.

 

5: Du skal ikke ende som en sur nej-siger

  • ”Den opgave vil jeg gerne sige nej-tak til.”
  • Den opgave har jeg ikke lyst til.”
  • ”Jeg har ikke de rette kompetencer.”
  • ”Lige der føler jeg ikke, at jeg har noget at bidrage med.”
  • ”Det tillader min kalender ikke.”

Sætningerne er alle bud på, hvad du kan svare, når chefen eller andre stiller dig en ny opgave du ikke kan nå netop nu.

Måske kender din chef ikke den opgaveliste, du allerede sidder med. Du kan sige fra på en måde, så du ikke bare ender som en sur nej-siger.

Et nej til en opgave er jo ikke et nej til personen. Du kan komme med alternative muligheder for at få løst opgaven. Et svar kunne jo være: ”Min kalender tillader det ikke, men hvis du kan vente til efter påske, så kan jeg hjælpe.”

 

6: Krisen har skabt angst for at sige nej

I halen på finanskrisen, er der skabt en kultur, hvor medarbejdere føler, at de er nødt til at sige ja til opgaver de faktisk ikke kan nå, eller har kompetencerne til.

Der findes arbejdspladser, hvor medarbejderne er bange for den næste prikkerunde. Vi er flokdyr – og hvis alle andre siger ja, så er det ikke sjovt at være den eneste, der siger nej. I sådanne tilfælde bør man tage mod til sig og tale med kollegerne om, hvordan du har det. Måske har mange af de andre det også sådan.

 

7: Er du villig til at tage konsekvensen af et nej?

Du bør også gøre op med dig selv om du er villig til at tage konsekvensen af et nej – eller et ja for den sags skyld – til for mange opgaver.

Siger du ja, så ved du, at det f.eks. går ud over familien og børnenes skolearrangementer, sønnens fodboldkamp, og den planlagte fridag. Måske er du ikke så social mere som du plejede at være, fordi arbejdspresset er for stort?

Måske får du ikke afholdt den ferie du har krav på, fordi jobbet overbebyrder dig med arbejde?

Hvis du siger nej tak til flere opgaver – er det så bedre for dig, end at risikere at brænde ud, og måske blive syg?

 

Husk at du er ansat – ikke direktør

Der er chefer på din arbejdsplads, der har en højere stilling end dig, og som dermed sidder med et større ansvar end dig. Udover at nå virksomhedens målsætninger, er det også deres ansvar, at medarbejderne trives og ikke bliver syge af arbejdet og kulturen på arbejdspladsen.

Og hvis det værste skulle ske – at du bliver fyret for at sige nej til opgaver med en god begrundelse – så er det måske ikke et det sted, du bør bruge al din gode energi og kræfter, tænker jeg…

 

Giv dig selv et tjek: Kig godt på din arbejdsplads og dit arbejdsliv

1: Er du glad og tilfreds?
2: Eller minder dit arbejdsliv meget godt det jeg har beskrevet i denne blog?

Hvis du her valgte mulighed ”2”, skyldes det så:

1: ”Det er blot et midlertidigt arbejdspres, der snart går over”.
2: ”Sådan er det bare altid her”.

Hvis du også her vælger mulighed ”2”, så ville jeg meget kraftigt overveje, om det er et sted jeg ville blive. For det virker ikke som om, at dine chefer er særlig dygtige til at være chefer, når det gælder personaleansvar.

 

Pas godt på dig selv

De bedste hilsner

John Harmsen

ArbejdsglædeMinisteriet.dk

Skriv et svar